Danh sách lớp học phần dự kiến của SV CTĐT thứ 2 HK1 năm học 2018 – 2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách lớp học phần dự kiến của SV CTĐT thứ 2 HK1 năm học 2018 – 2019

Phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo kết quả đăng ký lớp học phần của SV CTĐT thứ 2 học kỳ 1 năm học 2018 – 2019. Sinh viên căn cứ kết quả danh sách các lớp học phần đã đăng ký thành công trên Portal (file nén đính kèm bên dưới) và Thông báo hướng dẫn đăng ký lớp học phần (file bên dưới) để đăng ký bổ sung, học lại, học cải thiện điểm, học cùng chính quy,… vào ngày 22, 23/8/2018.

DS SV CAC LHP BK HK 1 2018-2019, xem và tải tại đây

Thông báo hướng dẫn đăng ký lớp học phần