Danh sách trúng tuyển đại học chính quy CTĐT thứ 2 (Bằng kép) năm học 2018-2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách trúng tuyển đại học chính quy CTĐT thứ 2 (Bằng kép) năm học 2018-2019

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo danh sách sinh viên trúng tuyển đại học chính quy CTĐT thứ 2 (Bằng kép) năm học 2018-2019 ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, chi tiết như sau:

Kế hoạch nhập học cho sinh viên trúng tuyển đại học chính quy CTĐT thứ 2 (Bằng kép) năm học 2018-2019 ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc chi tiết như sau:

Các biểu mẫu:

  1. Mẫu đơn đăng ký xét tuyển, xem và tải tại đây
  2. Lý lịch sinh viên:
  • Mẫu dành cho SV ĐHKHXH&NV, xem và tải tại đây
  • Mẫu dành cho SV ĐHNN, xem và tải tại đây
  • Mẫu dành cho SV ĐHCN, xem và tải tại đây
  • Mẫu dành cho SV ĐHGD, xem và tải tại đây
  • Mẫu dành cho SV ĐHKHTN, xem và tải tại đây
  • Mẫu dành cho SV ĐHKT, xem và tải tại đây
  • Mẫu dành cho SV Khoa Luật, xem và tải tại đây
  • Mẫu dành cho SV Khoa Quốc tế, xem và tải tại đây

Những điều sinh viên cần biết: