Lịch thi hết học phần HK1 năm học 2020-2021 dành cho SV Bằng kép – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội