(CHÍNH THỨC) Lịch thi hết học phần HK2, HK hè năm học 2020-2021 dành cho SV CTĐT thứ 2 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(CHÍNH THỨC) Lịch thi hết học phần HK2, HK hè năm học 2020-2021 dành cho SV CTĐT thứ 2