Danh sách phòng thi cuối kỳ các học phần chung HK1 năm học 2020 – 2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách phòng thi cuối kỳ các học phần chung HK1 năm học 2020 – 2021

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo danh sách phòng thi cuối kì các môn chung học kỳ 1 năm học 2020 – 2021.

LƯU Ý: SV mang thẻ SV hoặc CMND khi đi thi.

Danh sách các môn còn lại sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

 • Môn Văn hóa các nước ASEAN, xem và tải tại đây
 • Môn Giáo dục học, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Việt thực hành, xem và tải tại đây
 • Môn Toán cao cấp, xem và tải tại đây
 • Môn Thống kê cho KHXH, xem và tải tại đây
 • Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, xem và tải tại đây
 • Môn Quản trị nguồn nhân lực, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế tiền tệ ngân hàng, xem và tải tại đây
 • Môn Nhập môn quản trị học, xem và tải tại đây
 • Môn Lịch sử văn minh thế giới, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế phát triển, xem và tải tại đây
 • Môn Logic học đại cương, xem và tải tại đây
 • Môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế quốc tế, xem và tải tại đây
 • Môn Cảm thụ nghệ thuật, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Đức CLC2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn CLC2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật cơ sở 3, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật cơ sở 4, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật CLC2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Pháp cơ sở 3, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Pháp CLC2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Thái CLC2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung cơ sở 3, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung cơ sở 4, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung CLC2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Tây Ban Nha CLC2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh B1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh Bổ trợ 1, Tiếng Anh CLC1 và Tiếng Anh CLC2, xem và tải tại đây
 • Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam, xem và tải tại đây
 • Môn Nhập môn Việt ngữ học, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Đức B1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Đức CLC1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn B1 và Tiếng Hàn CLC1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật B1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật CLC1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Pháp B1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Pháp CLC1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Thái B1 và Tiếng Thái CLC1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung B1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung CLC1, xem và tải tại đây
 • Danh sách thi môn Cơ sở văn hóa Việt Nam, xem và tải tại đây
 • Danh sách thi môn Nhập môn Việt ngữ học, xem và tải tại đây