QĐ 2196 (27.11.2020) công nhận miễn học, CĐR ngoại ngữ chuyên học kỳ 1 năm học 2020-2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội