Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển CTĐT thứ 2 năm 2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội