Danh sách các lớp học phần chính thức học kỳ I năm học 2018-2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách các lớp học phần chính thức học kỳ I năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo danh sách các lớp học phần chính thức học kỳ I năm học 2018-2019 như sau:

 • Môn Bóng bàn, xem và tải tại đây
 • Môn Bóng chuyền hơi, xem và tải tại đây
 • Môn Bóng chuyền, xem và tải tại đây
 • Môn Bóng đá, xem và tải tại đây
 • Môn Bóng rổ, xem và tải tại đây
 • Môn Cầu lông, xem và tải tại đây
 • Môn Cờ vua, xem và tải tại đây
 • Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam, xem và tải tại đây
 • Môn Địa lý đại cương, xem và tải tại đây
 • Môn Giáo dục học, xem và tải tại đây
 • Môn Khiêu vũ thể thao, xem và tải tại đây
 • Môn Lý luận GDTC và các môn TT cơ bản, xem và tải tại đây
 • Môn Nhập môn Việt ngữ học, xem và tải tại đây
 • Môn Phương pháp luận NCKH, xem và tải tại đây
 • Môn Taekwondo, xem và tải tại đây
 • Môn Tennis, xem và tải tại đây
 • Môn Thể dục Aerobics, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Việt thực hành, xem và tải tại đây
 • Môn Tin học cơ sở, xem và tải tại đây
 • Môn Văn hóa các nước ASEAN (bằng tiếng Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Toán cao cấp, xem và tải tại đây
 • Môn Cảm thụ nghệ thuật, xem và tải tại đây
 • Môn Văn hóa các nước ASEAN, xem và tải tại đây
 • Môn Luật kinh doanh quốc tế, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh doanh quốc tế, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế vi mô, xem và tải tại đây
 • Môn Quản trị nguồn nhân lực, xem và tải tại đây
 • Môn Tài chính quốc tế, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế tiền tệ ngân hàng, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế quốc tế, xem và tải tại đây
 • Môn Nhập môn quản trị học, xem và tải tại đây
 • Môn Giao dịch thương mại quốc tế, xem và tải tại đây
 • Môn Thanh toán quốc tế, xem và tải tại đây
 • Môn Thương mại điện tử, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế vĩ mô, xem và tải tại đây
 • Môn Quản trị văn phòng, xem và tải tại đây
 • Môn Quản lý dự án, xem và tải tại đây
 • Môn Nhập môn khoa học du lịch, xem và tải tại đây
 • Môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1, xem và tải tại đây
 • Môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2, xem và tải tại đây
 • Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, xem và tải tại đây
 • Môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN, xem và tải tại đây
 • Môn Logic học đại cương, xem và tải tại đây
 • Môn Lịch sử văn minh thế giới, xem và tải tại đây
 • Môn Thống kê cho KHXH, xem và tải tại đây