[CHÍNH THỨC] Thời khóa biểu và thông báo đăng ký lớp học phần HK1 năm học 2022-2023 dành cho SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội