(CHÍNH THỨC) Thời khóa biểu HK hè 2020-2021 dành cho SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(CHÍNH THỨC) Thời khóa biểu HK hè 2020-2021 dành cho SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép)

  • Thông báo hướng dẫn đăng ký lớp học phần HK hè năm học 2020-2021 dành cho SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép)

  • Thời khóa biểu HK hè năm học 2020-2021 dành cho SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép)

  • Danh sách lớp học phần (chính thức), xem và tải tại đây