TB 1829 (09.11.2023) thu hồ sơ xét tốt nghiệp ĐHCQ tháng 12/2023 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội