THÔNG BÁO Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tháng 12/2023 đối với sinh viên CTĐT thứ 2 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

THÔNG BÁO Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tháng 12/2023 đối với sinh viên CTĐT thứ 2

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học, Nhà trường thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tháng 12/2023 đối với sinh viên CTĐT thứ 2.