Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2023 dành cho sinh viên đại học chính quy – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội