Thông báo nộp hồ sơ xin xét tốt nghiệp tháng 03/2023 (dành cho sinh viên Bằng kép) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội