QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo cử nhân chính quy Chương trình đào tạo thứ 2 (đợt bổ sung 12.2023) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội