Thông báo về việc học trực tuyến ngày 07/10/2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc học trực tuyến ngày 07/10/2020

Phòng Đào tạo gửi các thầy cô, các bạn sinh viên thông báo số 1150/TB-ĐHNN ngày 30/9/2020 về việc giảng dạy trực tuyến trong 01 ngày, thứ Tư 07/10/2020 đối với tất cả các lớp, các bậc học trong toàn trường.