Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tháng 7/2023 (dành cho SV ĐHCQ) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tháng 7/2023 (dành cho SV ĐHCQ)

– SV lưu ý: Chỉ những sv đủ điểm/ đủ các chứng chỉ cả CĐR NN1 và CĐR NN2 mới nộp HS xét TN
– Đối với sv dự thi CĐR ngày 24/6/2023, phải chờ có điểm và đạt CĐR mới nộp đơn xét TN (không nộp trước).
– Về CĐR NN2 sinh viên cần đạt CĐR và điểm môn học. Nếu đã ĐẠT CĐR, chưa có điểm môn học, SV làm đơn phủ điểm môn học tại VP các khoa ĐT.