Chương trình Chất lượng cao Sư phạm tiếng Anh – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội