Công bố danh sách trúng tuyển vào lớp chất lượng cao khóa QH.2017 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Công bố danh sách trúng tuyển vào lớp chất lượng cao khóa QH.2017

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển vào lớp chất lượng cao khóa QH.2017

Danh sách trúng tuyển_Sư phạm tiếng Anh_Xem và tải tại đây

Danh sách trúng tuyển_ Ngôn ngữ Anh_ Xem và tải tại đây

Danh sách trúng tuyển_Ngôn ngữ Nhật Bản_ Xem và tải tại đây

Danh sách trúng tuyển_Ngôn ngữ Trung Quốc_Xem và tải tại đây

Danh sách trúng tuyển_ Ngôn ngữ Pháp_ Xem và tải tại đây