Lịch thi chất lượng cao, danh sách phòng thi và sơ đồ thi nói CLC QH. 2017 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lịch thi chất lượng cao, danh sách phòng thi và sơ đồ thi nói CLC QH. 2017

Lịch thi lớp chất lượng cao QH.2017

Xem và tải danh sách phòng thi tại đây, Xem và tải sơ đồ thi nói CLC tại đây

Sinh viên QH.2017 khoa Ngôn Ngữ và Văn hóa Pháp tham gia kì thi Chất lượng cao ngành ngôn ngữ Pháp, xem thông tin chi tiết tại đây