Thông báo về việc huỷ các lớp học phần học kì I năm học 2017-2018 của các khoá QH.2014, QH.2015 và QH.2016 hệ đào tạo chính quy – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc huỷ các lớp học phần học kì I năm học 2017-2018 của các khoá QH.2014, QH.2015 và QH.2016 hệ đào tạo chính quy

THÔNG BÁO

Về việc huỷ các lớp học phần học kì I năm học 2017-2018 của các khoá QH.2014, QH.2015 và QH.2016 hệ đào tạo chính quy, 

Xem chi tiết và tải tại đây