Thông báo về việc các môn học tương đương chương trình cũ và mới – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc các môn học tương đương chương trình cũ và mới

– Thông báo về việc các môn học tương đương trong CTĐT đại học chính quy QH.2010, QH.2011 và QH.2012, xem chi tiết tại đây 

– Các môn học tương đương bộ môn tâm lý giáo dục và bộ môn ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, xem chi tiết tại đây

– Các môn học tương đương khoa ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, xem chi tiết tại đây

– Các môn học tương đương khoa ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, xem chi tiết tại đây

– Các môn học tương đương khoa ngôn ngữ và văn hóa phương Tây:

+ Ngành ngôn ngữ Đức, xem chi tiết tại đây

+ Ngành sư phạm tiếng Đức, xem chi tiết tại đây

– Các môn học tương đương khoa ngôn ngữ và văn hóa phương Đông:

+ Ngành ngôn ngữ Nhật Bản, xem chi tiết tại đây

+ Ngành sư phạm tiếng Nhật, xem chi tiết tại đây

+ Ngành ngôn ngữ Ả Rập, xem chi tiết tại đây

– Các môn học tương đương khoa sư phạm Tiếng Anh và khoa ngôn ngữ các nước nói Tiếng Anh, xem chi tiết tại đây

– Các môn học tương đương khoa ngôn ngữ và văn hóa Nga, xem chi tiết tại đây

– Tờ trình về việc môn học thay thế cho môn học lại, xem chi tiết tại đây