TB 903 (18.8.2020) không tổ chức thi sát hạch tiếng Anh dành cho SV xét tuyển CTĐT thứ 2 năm 2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 903 (18.8.2020) không tổ chức thi sát hạch tiếng Anh dành cho SV xét tuyển CTĐT thứ 2 năm 2020