Lịch thi các học phần chung HK2 (2018-2019) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lịch thi các học phần chung HK2 (2018-2019)

Phòng Đào tạo thông báo công văn số 200/ĐHNN-ĐT ngày 05/3/2019 về việc tổ chức thi các học phần chung HK2(2018-2019)

Hạn nộp đơn hoãn thi: 15/4/2019 đến hết ngày 19/4/2019

Địa điểm: Văn phòng khoa