Talkshow: Hướng đi mới của hoạt động làm khóa luận tốt nghiệp tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội