Quyết định miễn học, công nhận CĐR ngoại ngữ chuyên, xét học vượt cho SV QH2021 (đợt 2) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội