Quy định về việc công nhận chứng chỉ MOS, IC3 để ghi điểm học phần Công nghệ thông tin và truyền thông – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội