Quy định Khóa luận tốt nghiệp năm 2017- 2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quy định Khóa luận tốt nghiệp năm 2017- 2018

Quy định về việc làm khóa luận tốt nghiệp năm 2017- 2018

Xem và tải quy định hình thức và nội dung khóa luận tốt nghiệp tại đây