Thời khóa biểu học kì I toàn trường năm học 2017-2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thời khóa biểu học kì I toàn trường năm học 2017-2018

Thời khóa biểu học kì I toàn trường năm học 2017- 2018

Xem chi tiết  cập nhật tại đây