Chương trình đào tạo (áp dụng từ khóa QH.2022) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chương trình đào tạo (áp dụng từ khóa QH.2022)

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu các chương trình đào tạo chính quy các ngành sư phạm và ngôn ngữ áp dụng từ khóa QH.2022 như sau:

STT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHI TIẾT
1 Ngôn ngữ Anh Download
2 Ngôn ngữ Nga Download
3 Ngôn ngữ Pháp Download
4 Ngôn ngữ Trung Quốc Download
5 Ngôn ngữ Đức Download
6 Ngôn ngữ Nhật Download
7 Ngôn ngữ Hàn Quốc Download
8 Ngôn ngữ Ả Rập Download
9 Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia Download
10 Sư phạm Tiếng Anh Download
11 Sư phạm Tiếng Anh Chất lượng cao Download
12 Sư phạm Tiếng Trung Quốc Download
13 Sư phạm Tiếng Đức Download
14 Sư phạm Tiếng Nhật Download
15 Sư phạm Tiếng Hàn Quốc Download