Category Archives: CTĐT chuẩn

Lịch thi các học phần chung HK2 (2018-2019)

Phòng Đào tạo thông báo công văn số 200/ĐHNN-ĐT ngày 05/3/2019 về việc tổ chức thi các học phần chung HK2(2018-2019) Hạn nộp đơn hoãn thi: 15/4/2019 đến hết ngày 19/4/2019 Địa điểm: Văn phòng khoa

TB 138 (15.02.2019) về kế hoạch xét công nhận chứng chỉ để xét miễn học, ghi điểm học phần và xét CĐR NN chuyên cho SV chính quy học kỳ II năm học 2018-2019

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN ban hành Thông báo số 138/TB-ĐHNN ngày 15/02/2019 về kế hoạch xét công nhận chứng chỉ để xét miễn học, ghi điểm học phần, xét CĐR NN chuyên 2018-2019 cho sinh viên chính quy, cụ thể như sau: Mẫu