Category Archives: Lịch thi

Lịch thi các học phần chung HK2 (2018-2019)

Phòng Đào tạo thông báo công văn số 200/ĐHNN-ĐT ngày 05/3/2019 về việc tổ chức thi các học phần chung HK2(2018-2019) Hạn nộp đơn hoãn thi: 15/4/2019 đến hết ngày 19/4/2019 Địa điểm: Văn phòng khoa

Lịch thi các môn chung học kỳ 1 năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo thông báo về lịch thi các môn chung học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 Thông báo số 1281/ TB-ĐHNN ngày 22/11/2018 về lịch thi kết thúc các học phần trên máy tính Học kỳ 1 năm học 2018-2019 Mẫu đơn