lanhuong – Page 7 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

All posts by lanhuong

THÔNG BÁO: Về việc đăng ký học các học phần môn chung, học phần Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên các khóa trong toàn trường

Phòng Đào tạo thông báo về việc đăng ký học các học phần môn chung, học phần Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên các khóa trong toàn trường. Thông báo chi tiết về việc đăng ký học phần học kì