Category Archives: Chương trình

You’ve Graduated and Have the Debt to Prove it: Now What? (CNW Group/Money Mentors)

Các chương trình đào tạo đại học chính quy

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN là trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong khu vực về giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học…. Trường mang đến cho bạn nhiều lựa chọn đa dạng về chương trình đạo

900px-table_hiragana-svg_

Chương trình ngành Ngôn ngữ Nhật Bản

Chương trình ngành Ngôn ngữ Nhật Bản được xây dựng theo 04 định hướng là Phiên dịch, Nhật Bản học, Tiếng Nhật-Kinh tế, Tiếng Nhật-Du lịch, đào tạo ra những cử nhân có khả năng thích ứng cao, có kiến thức tốt về tiếng Nhật

r1028216_11732546

Chương trình cử nhân Sư phạm tiếng Nhật Bản

Chương trình cử nhân Sư phạm tiếng Nhật Bản đào tạo ra những cử nhân là giáo viên ở bậc THPT, đại học cao đẳng có khả năng thích ứng cao, có kiến thức tốt về tiếng Nhật và sử dụng thành thạo tiếng Nhật

giss0238_gs-blackboard_490

Chương trình giáo dục đại học ngành Ngôn ngữ Đức

Chương trình giáo dục đại học ngành Ngôn ngữ Đức đào tạo ra những cử nhân có chất lượng tốt, có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Đức tối thiểu bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam

teaching

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Sư phạm Tiếng Đức

Đào tạo cử nhân có kiến thức lý luận và thực hành về chuyên ngành Sư phạm Tiếng Đức cũng như văn hóa các nước nói tiếng Đức, có năng lực tiếng Đức ở trình độ bậc 5 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6

tieng-trung-noi

Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Trung Quốc

Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Trung Quốc theo 04 định hướng; Phiên dịch, Tiếng Trung Quốc kinh tế, Tiếng Trung Quốc du lịch, Trung Quốc học đào tạo ra những nhà chuyên môn có khả năng thích ứng cao, có kiến thức tốt về

gia-su-tieng-trung-quoc

Chương trình cử nhân Sư phạm Tiếng Trung Quốc

Chương trình cử nhân Sư phạm Tiếng Trung Quốc đào tạo ra những cử nhân là giáo viên ở bậc THPT, đại học cao đẳng có khả năng thích ứng cao, có kiến thức tốt về tiếng Trung Quốc và sử dụng thành thạo tiếng