Giới thiệu phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo nhà trường về công tác xây dựng, phát triển và quản lý các chương trình đào tạo và các hoạt động đào tạo ở bậc đại học chính quy, Trung học Phổ thông Chuyên ngoại ngữ (THPT CNN) của Trường.

Địa chỉ : Tầng 1 Nhà A1 (gồm các phòng: 105, 107, 108, 109)

Điện thoại : 04-22411728, 04-22411405, 04-37548137, 04-37548111

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Trưởng phòng: Hà Lê Kim Anh

Điện thoại: 04-37548111                        

Email : kimanhoi@vnu.edu.vn

Phó trưởng phòng:  Nguyễn Thúy Lan

Điện thoại: 04-66808741

Email : lanthuy.nguyen@gmail.com

Phó trưởng phòng: Nguyễn Việt Hùng

Điện thoại: 0979292969

Email: hungcfl75@gmail.com


CƠ CẤU TỔ CHỨC

Số lượng

Giới tính

Đảng viên

Trình độ đào tạo chuyên môn

Nam

Nữ

TSKH

TS

ThS

CBVC trong biên chế

9

4

5

7

1

8

CBHĐ từ 12 tháng trở lên

CBHĐ dưới 12 tháng

Tổng số:

9

4

5

7

1

8

 • Tổ chức đào tạo và quản lý các chương trình đào tạo chính quy, bằng kép, ngành kép, CLC: Kế hoạch khóa học, Kế hoạch năm học, TKB, lịch thi, quản lý học vụ.
 • Quản lý công tác xây dựng giờ kế hoạch, thống kê giờ thừa.
 • Phụ trách công tác xét học vụ, xét tốt nghiệp.
 • Quản lý công tác tổ chức đào tạo các môn học cần mời giảng viên ngoài trường.
 • Quản lý công tác thực tập nghiệp vụ.
 • Phần mềm quản lý đào tạo.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ CHÍNH

 

1

 

img_5638Hà Lê Kim Anh

 1. Nhân sự.
 2. Tài chính.
 3. Đối ngoại.
 4. Công tác Đảng.
 5. Công tác tuyển sinh.
 6. Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đại học chính quy và THPT CNN.
 7. Các công tác xét tốt nghiệp , cấp văn bằng, chứng chỉ.
 8. Công tác giảng dạy ngoại ngữ trong ĐHQGHN, chương trình nhiệm vụ chiến lược.
 9. Xây dựng và quản lý các đề án, dự án theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2

img_5849Nguyễn Thúy Lan
 1. Tổ chức đào tạo và quản lý các chương trình bằng kép, CLC
 2. Công tác xây dựng kế hoạch khóa học, kế hoạch năm học, lịch trình đào tạo chi tiết.
 3. Công tác xây dựng kế hoạch, thống kê giờ thừa.
 4. Công tác giáo trình, học liệu, đề cương môn học.
 5. Công tác thực tập nghiệp vụ, thực tế chuyên môn.
 6. Công tác tổ chức đào tạo các khóa ngắn hạn.
 7. Chuyên trang đào tạo.
 8. Tổ chức hội nghị, hội thảo.

3

 

nguyen-viet-hungNguyễn Việt Hùng

 1. Tổ chức đào tạo và quản lý các chương trình đào tạo chính quy.
 2. Công tác xây dựng TKB, lịch thi, quản lý học vụ, xét học vụ, xét chuẩn đầu ra.
 3. Công tác đăng ký lớp môn học.
 4. Công tác tổ chức thi hết học phần, in sao đề thi, chấm thi trắc nghiệm.
 5. Công tác tổ chức đào tạo các môn cần mời giảng viên ngoài trường.
 6. Phần mềm quản lý đào tạo.
 7. Công tác khóa luận tốt nghiệp, in bằng tốt nghiệp.
 8. Công tác tuyển sinh.

4

 

huong_2015Nguyễn Thị Lan Hường

 1. Công tác đảm bảo chất lượng.
 2. Quản lý và theo dõi triển khai các chương trình đào tạo.
 3. Phụ trách công tác đào tạo CLC ở ĐHNN.
 4. Triển khai các đề án, dự án, tổ chức hội nghị, hội thảo.
 5. Xây dựng thời khóa biểu môn chung toàn trường.
 6. Phụ trách chuyên trang đào tạo.
 7. Công tác hợp tác phát triển trong đào tạo.
 8. Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh do Chủ tịch HĐTS các kì thi phân công và các nhiệm vụ khác do trưởng phòng giao

5

img_5864Cù Thanh Nghị
 1. Xây dựng, giám sát lịch sử dụng hội trường, lớp học cho các đơn vị trong và ngoài trường;
 2. Văn thư, cấp phát, xác minh văn bằng;
 3. Thực hiện việc đối chiếu, kiểm tra giờ dạy của GV, tính giờ thừa;
 4. Xây dựng kế hoạch khóa học, kế hoạch năm học, lịch trình đào tạo;
 5. Tham gia in sao bằng tốt nghiệp;
 6. Quản lý sinh viên nước ngoài và đối tượng cán bộ đi học.
 7. Thực hiện các báo cáo thống kê của phòng;
 8. Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh do Chủ tịch HĐTS các kì thi phân công và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

6

nganHoàng Thị Kim Ngân
 1. Công tác giáo trình, học liệu, đề cương môn học;
 2. Phụ trách các môn học mời giảng viên ngoài trường;
 3. Tổ chức đăng ký học lại, học cải thiện điểm;
 4. Theo dõi việc triển khai các định hướng đào tạo, công tác chuẩn đầu ra của sinh viên;
 5. Tổ chức thi học phần môn chung, ngành kép.
 6. Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh do Chủ tịch HĐTS các kì thi phân công và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

7

img_5884Nguyễn Duy Thái
 1. Công tác tuyển sinh, nhập học, xây dựng CTĐT, kế hoạch khóa học, TKB bằng kép.
 2. Phần mềm QLĐT đối với hệ bằng kép.
 3. Đăng ký lớp học môn chung bằng kép.
 4. Quản lý sinh viên bằng kép.
 5. Quản lý học vụ bằng kép.
 6. Giải quyết các vấn đề liên quan đến giáo viên dạy hệ bằng kép.
 7. Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh do Chủ tịch HĐTS các kì thi phân công và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

8

 nguyen-viet-hoa

Nguyễn Việt Hòa

 1. Điều phối công tác giảng dạy ngoại ngữ trong ĐHQGHN và ngoại ngữ 2 trong ĐHNN;
 2. Tổ chức công tác thực tập nghiệp vụ; thực tế chuyên môn.
 3. Phụ trách công tác đào tạo THPT CNN;
 4. Điều phối công tác tổ chức thi HSG bậc THPT;
 5. Chuyên trách công tác tuyển sinh;
 6. Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh do Chủ tịch HĐTS các kì thi phân công và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.
9.  

nguyen-lan-huongNguyễn Thị Lan Hương

 1. Quản lý học vụ ĐHCQ.
 2. Đăng ký lớp môn học.
 3. Xét tốt nghiệp.
 4. Xây dựng lịch thi toàn trường.
 5. Tham gia công tác học vụ bằng kép.
 6. Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh do Chủ tịch HĐTS các kì thi phân công và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

img_5918