QĐ 1536 (10/08/2017) ban hành Quy định công nhận các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ để xét miễn học, miễn thi, xét CĐR ngoại ngữ chuyên tại trường ĐH Ngoại ngữ

Mẫu đơn xét miễn học, miễn thi ngoại ngữ chuyên (dành cho SV ĐHCQ của trường ĐHNN)

Mẫu đơn xét miễn học, miễn thi ngoại ngữ chuyên (dành cho SV CTĐT thứ 2 của trường ĐHNN)