Thông báo về việc tuyển sinh Chương trình đào tạo chất lượng cao năm 2017( Đã chỉnh lí và bổ sung thông tin) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tuyển sinh Chương trình đào tạo chất lượng cao năm 2017( Đã chỉnh lí và bổ sung thông tin)

Trường Đại học Ngoại Ngữ- Đại học Quốc Gia Hà Nội thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo chất lượng cao năm 2017sau khi đã chỉnh lí và bổ sung thông tin

Tải mẫu đơn đăng kí dự thi tại đây.