Kế hoạch khóa QH 2017 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kế hoạch khóa QH 2017

Kế hoạch khóa QH 2017:

  • Kế hoạch khóa QH 2017, khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Trung Quốc, xem chi tiết tại đây
  • Kế hoạch khóa QH 2017, khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Pháp, xem chi tiết tại đây
  • Kế hoạch khóa QH 2017, khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nhật Bản, xem chi tiêt tại đây  
  • Kế hoạch khóa QH 2017, khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga, xem chi tiết tại đây
  • Kế hoạch khóa QH 2017, khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc, xem chi tiết tại đây
  • Kế hoạch khóa QH 2017, khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Đức, xem chi tiết tại đây
  • Kế hoạch khóa QH 2017, khoa Sư phạm Tiếng Anh & khoa Ngôn ngữ và Văn hoá các nước nói Tiếng Anh, xem chi tiết tại đây
  • Kế hoạch khóa QH 2017, bộ môn Ngôn ngữ và Văn hoá Ả Rập, xem chi tiết tại đây