Thông báo về định dạng đề thi tuyển sinh đại học năm 2016

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐQGHN công bố định dạng đề thi các môn thi ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2016 như sau:

Tải toàn văn thông báo định dạng đề thi tại đây >>>