Chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23 ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23 ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc đào tạo những cử nhân chất lượng cao thành thạo tiếng Hàn, giỏi tiếng Anh, có kỹ năng biên phiên dịch, có kiến thức về đất nước, văn hóa, xã hội Hàn Quốc, đặc biệt là có những hiểu biết về kinh tế, doanh nghiệp Hàn Quốc, được tham gia các hoạt động trải nghiệm tại các doanh nghiệp và có cơ  hội thực tập tại Hàn Quốc. Những cử nhân tốt nghiệp chương trình đào tạo này có thể tham gia ngay vào các vị trí việc làm tại các công ty, doanh nghiệp của Hàn Quốc, đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

2. Khung chương trình đào tạo

3. Vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

Nhóm 1 – Biên dịch viên/Phiên dịch viên/Biên tập viên: có khả năng làm việc độc lập với tư cách là một biên dịch viên các văn bản viết hoặc một phiên dịch viên cho các cuộc gặp gỡ tiếp xúc song phương thông thường và cấp lãnh đạo cơ quan, biên tập viên tại các nhà xuất bản có xuất bản phẩm là  tiếng Hàn, biên tập và truyền tin hàng ngày ở các vị trí phiên dịch, biên tập viên, phóng viên và chuyên gia hiệu đính bản tin các chương trình thời sự, văn hóa xã hội của các cơ quan thông tấn, báo chí, đài truyền hình, đài phát thanh… Đáp ứng nhu cầu giao tiếp quốc tế tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức Nhà nước hoặc tư nhân, trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội;

Nhóm 2 – Thư ký văn phòng/Trợ lý đối ngoại: Có khả năng làm việc trong văn phòng các công ty Hàn Quốc, liên doanh hoặc công ty Việt Nam, các tập đoàn đa quốc gia, phụ trách các mảng công việc liên quan đến đối ngoại, hợp tác, kinh doanh, xuất nhập khẩu với các đối tác nước ngoài, tham gia đàm phán, giao dịch, kí kết hợp đồng kinh doanh, theo dõi hợp đồng liên quan, lập kế hoạch, chương trình đón tiếp khách quốc tế, tổ chức các tour du lịch, xử lí các công việc có liên quan đến năng lực nói, viết tiếng Hàn và tiếng Anh;

Người học có thể làm nghiên cứu viên trong các trung tâm nghiên cứu văn hóa, ngôn ngữ hoặc tiếp tục nghiên cứu ngôn ngữ Hàn Quốc và học lên trình độ cao học cùng chuyên ngành.