Chương trình đào tạo (CTĐT) Bằng kép các ngành ngôn ngữ Trường ĐHNN, ĐHQGHN (áp dụng cho QH2019.F10 trở về trước) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chương trình đào tạo (CTĐT) Bằng kép các ngành ngôn ngữ Trường ĐHNN, ĐHQGHN (áp dụng cho QH2019.F10 trở về trước)

 

I. Các CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh:  
1. CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh dành cho sinh viên Đại học Ngoại ngữ Tải về
2. CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh dành cho sinh viên Khoa Luật Tải về
3. CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh dành cho sinh viên Đại học Kinh tế Tải về
4. CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh dành cho sinh viên Đại học Giáo dục Tải về
5. CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh dành cho sinh viên Đại học Công nghệ Tải về
6. CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh dành cho sinh viên Đại học KHXH&NV Tải về
7. CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh dành cho sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên Tải về
8. CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh dành cho sinh viên Trường Quốc tế Tải về
   
II. Các CTĐT ngành Ngôn ngữ Hàn:  
1. CTĐT ngành Ngôn ngữ Hàn dành cho sinh viên Đại học Ngoại ngữ Tải về
2. CTĐT ngành Ngôn ngữ Hàn dành cho sinh viên Khoa Luật Tải về
3. CTĐT ngành Ngôn ngữ Hàn dành cho sinh viên Đại học Kinh tế Tải về
4. CTĐT ngành Ngôn ngữ Hàn dành cho sinh viên Đại học Giáo dục Tải về
5. CTĐT ngành Ngôn ngữ Hàn dành cho sinh viên Đại học Công nghệ Tải về
6. CTĐT ngành Ngôn ngữ Hàn dành cho sinh viên Đại học KHXH&NV Tải về
7. CTĐT ngành Ngôn ngữ Hàn dành cho sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên Tải về
8. CTĐT ngành Ngôn ngữ Hàn dành cho sinh viên Trường Quốc tế Tải về
   
III. Các CTĐT ngành Ngôn ngữ Nhật:  
1. CTĐT ngành Ngôn ngữ Nhật dành cho sinh viên Đại học Ngoại ngữ Tải về
2. CTĐT ngành Ngôn ngữ Nhật dành cho sinh viên Khoa Luật Tải về
3. CTĐT ngành Ngôn ngữ Nhật dành cho sinh viên Đại học Kinh tế Tải về
4. CTĐT ngành Ngôn ngữ Nhật dành cho sinh viên Đại học Giáo dục Tải về
5. CTĐT ngành Ngôn ngữ Nhật dành cho sinh viên Đại học Công nghệ Tải về
6. CTĐT ngành Ngôn ngữ Nhật dành cho sinh viên Đại học KHXH&NV Tải về
7. CTĐT ngành Ngôn ngữ Nhật dành cho sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên Tải về
8. CTĐT ngành Ngôn ngữ Nhật dành cho sinh viên Trường Quốc tế Tải về
   
IV. Các CTĐT ngành Ngôn ngữ Trung Quốc:  
1. CTĐT ngành Ngôn ngữ Trung dành cho sinh viên Đại học Ngoại ngữ Tải về
2. CTĐT ngành Ngôn ngữ Trung dành cho sinh viên Đại học KHXH&NV (ngành Hán nôm) Tải về
3. CTĐT ngành Ngôn ngữ Trung dành cho sinh viên Đại học KHXH&NV (ngành Văn học) Tải về
4. CTĐT ngành Ngôn ngữ Trung dành cho sinh viên Đại học KHXH&NV (các ngành khác) Tải về
5. CTĐT ngành Ngôn ngữ Trung dành cho sinh viên Đại học Giáo dục Tải về