Chương trình đào tạo hệ chuẩn + CLC (áp dụng cho khóa QH.2018) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chương trình đào tạo hệ chuẩn + CLC (áp dụng cho khóa QH.2018)

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu các chương trình đào tạo chính quy hệ chuẩn và chất lượng cao các ngành sư phạm và ngôn ngữ áp dụng cho khóa QH.2018 như sau:

STT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHI TIẾT
1 Ngôn ngữ Anh Download
2 Ngôn ngữ Nga Download
3 Ngôn ngữ Pháp Download
4 Ngôn ngữ Trung Quốc Download
5 Ngôn ngữ Đức Download
6 Ngôn ngữ Nhật Bản Download
7 Ngôn ngữ Hàn Quốc Download
8 Ngôn ngữ Ả Rập Download
9 Ngôn ngữ Trung Quốc CLC TT23 Download
10 Ngôn ngữ Nhật Bản CLC TT23 Download
11 Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC TT23 Download
12 Sư phạm Tiếng Anh Download
13 Sư phạm Tiếng Pháp Download
14 Sư phạm Tiếng Trung Quốc Download
15 Sư phạm Tiếng Đức Download
16 Sư phạm Tiếng Nhật Bản Download
17 Sư phạm Tiếng Hàn Quốc Download
18 Sư phạm Tiếng Anh CLC Download