Dành cho QH.2022- Những điều cần biết về Ngoại ngữ 2 và kì thi sát hạch trình độ tiếng Anh 24/09/2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội