Thông báo về việc DẠY-HỌC ngày 20/9/2022 trong toàn trường – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội