TB 167 (22.02.2019) về việc tăng cường kiểm tra học vụ học tập và giảng dạy các LHP CTĐT thứ 2 (Bằng kép) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 167 (22.02.2019) về việc tăng cường kiểm tra học vụ học tập và giảng dạy các LHP CTĐT thứ 2 (Bằng kép)

Thực hiện chủ trương nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của CTĐT thứ 2 (Bằng kép), Nhà trường tiến hành đợt kiểm tra về việc tuân thủ thời gian lên lớp và học tập theo đúng kế hoạch giảng dạy của các lớp học phần CTĐT thứ 2 (Bằng kép) các khóa, các ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, cụ thể như sau: