Danh sách phòng thi cuối kì 2 (16-17) NN2 Tiếng Trung – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách phòng thi cuối kì 2 (16-17) NN2 Tiếng Trung

Danh sách thi Tiếng Trung CS1

Danh sách thi Tiếng Trung CS2

Danh sách thi Tiếng Trung CS4