DSSV được hoàn trả học phí các học phần ngoại ngữ được miễn (đợt bổ sung) QH2014 HK2 2017-2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

DSSV được hoàn trả học phí các học phần ngoại ngữ được miễn (đợt bổ sung) QH2014 HK2 2017-2018

Từ 16/07/2018 đến 18/07/2018, sinh viên có tên trong danh sách hoàn trả học phí có mặt tại Phòng Kế hoạch tài chính – P.202 nhà A1 ĐHNN -ĐHQGHN để nhận lại học phí được miễn học.

Mọi thông tin liên quan xin liên hệ: P. Đào tạo, P107 nhà A1- ĐHNN- ĐHQGHN