Hướng dẫn kê khai thông tin thống kê giờ dạy từ năm học 2021-2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội