Quyết định công nhận tín chỉ cho sinh viên khoa NN và VH Nhật Bản đi thực tập tại Nhật Bản – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định công nhận tín chỉ cho sinh viên khoa NN và VH Nhật Bản đi thực tập tại Nhật Bản

Quyết định công nhận tín chỉ cho sinh viên khoa NN&VH Nhật Bản đi thực tập tại Nhật Bản