Rà soát tín chỉ tích lũy đến hết học kỳ 1 (2018-2019) đối với QH2015 lần 1 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Rà soát tín chỉ tích lũy đến hết học kỳ 1 (2018-2019) đối với QH2015 lần 1

Rà soát tín chỉ tích lũy đến hết học kỳ 1 (2018-2019) đối với QH2015 lần 1